Tổng hợp các mã hàng robot mitsubishi

Robot Mitsubishi

Tổng hợp các mã hàng robot mitsubishi Mã Golfa Golfa Code Mã hàng Model Mô tả tiếng Anh Description EN Mô tả tiếng Việt Description VN 2RJ32T R32TB Teaching box Bộ điều khiển rô-bốt 2RR968 R32TB-S03 Teaching box Bộ điều khiển rô-bốt 2RS155 RH-3FH3515-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công nghiệp 2RS156 RH-3FH4515-1D-S11 Industrial Robot Rô-bốt công […]

Vận hành máy phát điện trên tàu thủy

Vận hành máy phát điện trên tàu thủy

Mỗi khi người kỹ sư tàu thủy ra khơi, họ cần phải nắm vững và làm chủ được cách vận hành, bảo dưỡng các loại máy móc trên tàu.Trong suốt sự nghiệp kỹ sư, họ sẽ gặp nhiều loại máy phát điện với các cấu trúc và cách vận hành khác nhau. Vì thế, một […]

Quy định về an toàn thực phẩm

Quy định về an toàn thực phẩm

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Nghị định Số: 15/2018/NĐ-CP […]

Quy định về dược phẩm

Quy định về dược phẩm

Căn cứ Luật số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 về dược; Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật dược; Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm […]

Fanuc CNC

Fanuc CNC

Fanuc cnc FANUC cnc develops cutting edge CNC and motion control systems for a wide range of applications from basic high-volume, high-repetition commodity production to unique, highly complex, parts that require the highest precision and advanced machining techniques With industry leading reliability (up to 52-year Mean-Time-Between-Failure rates) and lifetime parts and maintenance support, FANUC controls […]

Fanuc Robot

FANUC ROBOT

The FANUC Robot i series is a series of highly reliable intelligent robots with the sophisticated advanced controller R-30iB with intelligence and networking for versatile applications. Robots to help you reach your manufacturing goals in any industry FANUC has the robotics products and expertise to help you succeed. With more than 100 robot models and over 40 years of […]

Contact Me on Zalo