Karats Precision, Inc. Nhà sản xuất các loại máy công cụ lớn của Nhật Bản
Năm thành lập ESTABLISHED15th April 1909
Địac chỉ Karats Precision , Inc
■TOKYO, HEAD AND SALES OFFICE 117-1St Floor, Mita Kokusai-Bldg, 1-4-28 Mita,Minato-Ku, Tokyo, Japan
PHONE : +81-3-3451-6861 FACS : +81-3-3451-6862 POSTAL CODE : 108-0073
■OSAKA SALES OFFICE
501,Daido-Seimei South-Bldg, 1-2-11 Edobori,Nishi-Ku, Osaka, Japan
PHONE : +81-6-6441-1600 / 1601 FACS : +81-6-6441-1602
POSTAL CODE : 550-0002
■KARATSU WORKS
3-12-41, Futago, Karatsu-City, Saga, Japan
PHONE : +81-955-72-1111 FACS : +81-955-72-1110
POSTAL CODE : 847-0861
Các sản phẩm của Karats Precision
Máy tiện CNC Karats cỡ lớn chế tạo Tuabin
L-11N L-16N L-18N L-20N L-24N
L-26N L-28N L-32N L-35HN L-36N L-40N

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Contact Me on Zalo