Khái niệm về robot công nghiệp

Khái niệm về robot công nghiệp

Bài viết tìm hiểu Khái niệm về robot công nghiệp

Khái niệm chung

Khái niệm về robot công nghiệp có thể được định nghĩa theo một số tiêu chuẩn sau:

Phân loại robot

Theo tiêu chuẩn AFNOR của Pháp.  Khái niệm về robot công nghiệp là một cơ cấu chuyển động tự động có thể lập trình, lặp lại các chương trình, tổng hợp các chương trình đặt ra trên các trục tọa độ, có khả năng định vị, định hướng, di chuyển các đối tượng vật chất như chi tiết, đạo cụ, gá lắp theo những hành trình thay đổi đã được chương trình hóa nhằm thực hiện các nhiệm vụ công nghệ khác nhau.

Theo tiêu chuẩn RIA của Mỹ ,Robot institute of America.   Khái niệm về robot công nghiệp là một tay máy vạn năng có thể lặp lại các chương trình, được thiết kế để di chuyển vật liệu, chi tiết, dụng cụ, hoặc các thiết bị chuyên dùng thông qua các chương trình chuyển động có thể thay đổi để hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau.

Theo tiêu chuẩn TOCT 25686-85 của Nga.  Robot công nghiệp là một máy tự động, được đặt cố định hoặc di động được, liên kết giữa một tay máy và một hệ thống điều khiển theo chương trình, có thể lặp đi lặp lại để hoàn thành các chức năng vận động và điều khiển trong quá trình sản xuất.

Do đó, robot công nghiệp có thể được hiểu là những thiết bị tự động linh hoạt.

Thực hiện các chức năng theo chương trình đã được lập trình sẵn.

Với đặc điểm có thể lập trình lại được, robot công nghiệp là thiết bị tự động hóa và ngày càng trở thành bộ phận không thể thiếu được của các hệ thống sản xuất linh hoạt.

Tác dụng của robot công nghiêp:

  • Nâng cao năng suất lao động.
  • Thực hiện các công việc chính xác.
  • Có thể làm việc trong môi trường độc hại liên tục.
  • Chất lượng sản phẩm đầu ra đồng đều
  • Giảm chi phí, giá thành sản xuất.

Trở lại mục biến tần

Trở lại mục biến tần yaskawa

Các sản phẩm khác

Biến tần Yaskawa E1000

Biến tần Yaskawa V1000

Biến tần Yaskawa J1000

Biến tần Yaskawa GA700

Biến tần Yaskawa A1000

Biến tần Yaskawa U1000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo